Modernizacija privatne medicinske ordinacije u 2023. godini: kako kvalitetan softver za vođenje poslovanja može pomoći?

CRM u privatnim ordinacijama

CRM je naziv koji se sve češće pojavljuje u poslovnoj svakodnevici privatnih stomatoloških i specijalističkih ordinacija i poliklinika i sve je veći broj privatnih ordinacija koje se odlučuju za njegovo uvođenje, ali mnogima je i dalje nepoznanica.

EasyBusy Forms – digitalno popunjavanje upitnika za pacijente na tabletu

Vodeći se potrebama naših klijenata i imajući uvid u izazove s kojima se svakodnevno susreću, dizajnirali smo EasyBusy Forms, našu novu mobilnu aplikaciju za digitalno popunjavanje upitnika koja će dodatno modernizirati, optimizirati i automatizirati poslovanje.