EasyBusy 5 najčešćih pitanja o softveru za stomatološke ordinacije

5 NAJČEŠĆIH PITANJA O SOFTVERU ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

S kojim se problemom danas najčešće suočavaju vlasnici ordinacija i klinika? 

Prije nego se odluče za softver za stomatološke ordinacije, stomatolozi često naiđu na zapreku do vlastitog uspjeha. Kada se odvaže na pokretanje vlastite privatne ordinacije često uoče da je održavanje ravnoteže između struke i poslovanja težak zadatak. S jedne strane potrebno je maksimalno posvećivanje svakom pojedinom pacijentu kako bi mu se pružila vrhunska zdravstvena usluga. S druge strane se očekuje posvećivanje dovoljne pažnje samom poslovanju ordinacije. Što uključuje i sve administrativne i računovodstvene zavrzlame koje to povlači sa sobom.

Nažalost, tu ravnotežu nije lako održati bez dobro uigranog tima i dobrog softverskog rješenja. Najveći problem se javlja zbog neznanja i neinformiranosti o novim i naprednijim načinima vođenja poslovanja. Često se u ordinacijama nailazi na hrpe kartona, radioloških nalaza i računa. U njima se zaista nemoguće snaći i adekvatno se njima koristiti. To posljedično dovodi do kolizija u terminima, nedolaska pacijenata onda kada su naručeni, gubitka ortopana te nenaplaćenih računa. I naravno brojnih drugih problema koje je zaista lako izbjeći.

Odgovore na 5 najčešćih pitanja o softveru za stomatološke ordinacije donosi Krešimir Domazet, dr.med.dent:

Kakva rješenja se najčešće koriste kao softver za stomatološke ordinacije?

Doktori dentalne medicine imaju želju unaprijediti svoje poslovanje. Ponekad samoinicijativno, a ponekad na preporuku kolega odluče se za neki softver za stomatološke ordinacije. Nakon nekog vremena se stvori potreba za dodatnim softverom koji će riješiti probleme koje ovaj prvotni ne može. Uskoro se doktori nađu u situaciji da koriste dva ili više softverskih rješenja. Međutim, ona su često zastarjela, međusobno ne komuniciraju, teško se u njima snalazi, i jednostavno ne ispunjavaju svoj temeljni zadatak. Svaki softver za stomatološke ordinacije bi trebao ubrzati i maksimalno olakšati poslovanje. Aspekt poslovanja treba zahtijevati što manje vremena kako bi se moglo što više vremena posvetiti pacijentima.

Što je EasyBusy? 

EasyBusy je moderni softver za stomatološke ordinacije. Nastao je kao ideja ljudi koji su godinama radili u stomatološkoj industriji.

Ono što ga izdvaja od ostalih je njegova jednostavnost i sveobuhvatnost. Svi podaci o pacijentu, računi, evidencija materijala, sve povezano s poslovanjem ili pacijentom, dostupno je na dva klika mišem. Ovaj softver za stomatološke ordinacije se lako nauči koristiti u roku od sat vremena.

Iskustva svih doktora koji su ga počeli koristiti u svojim ordinacijama i klinikama govore o njegovom pozitivnom učinku. EasyBusy je drastično ubrzao administrativni rad i podigao brzinu i kvalitetu usluge koju mogu pružiti pacijentima na potpuno novu razinu.

Ali EasyBusy je i više od toga, jer omogućuje bržu i neposredniju komunikaciju s pacijentima. U sektoru dentalnog turizma jedan od presudnih faktora pri izboru ordinacije je brzina i jednostavnost komunikacije.

Budući da je EasyBusy zamišljen kao cloud rješenje, dostupan je na svim platformama. Uz pomoć EasyBusy softvera za stomatološke ordinacije možete imati kompletan uvid u poslovanje. U bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu, i na pametnom telefonu i na tabletu i na računalu.

Top 5 pitanja o softveru za stomatološke ordinacije

Što znači cloud rješenje? 

Ukratko, cloud rješenje predstavlja mogućnost korištenja softvera za stomatološke ordinacije na svim svojim uređajima (računalu, tabletu i mobitelu) istovremeno. Nema potrebe za dodatnim instalacijama programa. Svi su podaci “u oblaku”, čime se izbjegava mogućnost gubitka podataka zbog problema s računalima, programima i lokalnim serverima.

Ako je rješenje u “oblaku”, kome se mogu obratiti u slučaju poteškoća?

EasyBusy je hrvatski proizvod i pruža korisničku podršku dostupnu 24/7 na hrvatskom jeziku, putem maila ili mobitela. To je činjenica koja još više izdvaja EasyBusy kao idealno rješenje za vašu ordinaciju.

Doktori se u svakom trenutku mogu obratiti EasyBusy korisničkoj podršci. U najkraćem mogućem roku ćemo otkloniti bilo koji problem ili nejasnoću.